De laatste hobbel naar een

‘samen lerend’ Nederland

Samen zijn we verantwoordelijk voor de Nederlandse infrastructuur. Dit bewustzijn begint verankerd te raken; er is meer aandacht voor elkaar en er wordt samengewerkt.

Opdrachtnemers staan schouder aan schouder. We leven in een tijd met grote gezamenlijke uitdagingen. Krapte op de arbeidsmarkt, uitvloeiende kennis, noodzaak tot duurzaamheid, stijgende kosten en een grote vervangingsopgave.Meer dan ooit is iedereen zich bewust van de verantwoordelijkheid naar generaties van de toekomst

Kennis (ver)borgen

Gelukkig zijn er ontwikkelingen die helpen bij deze uitdagingen. Diverse projecten bereiken een volwassenheidsniveau waarbij kennis voortvloeit uit de dagelijkse operatie. Ondersteund met Asset Management Systemen wordt kennis gewonnen en geborgd. Zo is en blijft deze beschikbaar voor collega’s en toekomstige generaties. In talloze initiatieven werken markt- partijen aan standaarden. Maar door commerciële belangen wordt relevante kennis nauwelijks gedeeld. “Begrijpelijk, maar niet in het publieke belang. Het delen van kennis moet voor iedereen wat gaan opleveren”, aldus Else Meedendorp, CQO van Asset People.

Assetmanagement op niveau

“Hoe houden we onze publieke infrastructuur beschikbaar en betaalbaar? Onze visie: samen het volwassenheidsniveau van asset- management naar een nieuwe dimensie brengen. Op nationale schaal, gesteund door open en transparante relaties.” Met trots kijkt Asset People naar de behaalde effectiviteit van haar projecten. Door in samenhang ontwikkelde methodes, systemen en implemen- tatieversnellers. Else: “We trainen ons team om individuele vragen te vertalen naar generieke behoeftes en oplossingen; we hebben immers allemaal dezelfde uitdagingen. Door deze oplossingen op te nemen in onze Infra Suite, helpen klanten elkaar voorwaarts. Steeds meer partijen zien de voordelen van deze aanpak. Wij zetten ons in om niet alleen individuele projecten of organisaties naar een zelflerend maturiteitsniveau te brengen, maar de hele B.V. Nederland naar samen lerend.”

Asset People staat

voor deze visie; maar

alleen samen maken

we deze waar!

Publiek belang

Van 17 t/m 20 januari 2023 is het tijd voor InfraTech. Asset People
is aanwezig en gaat graag het gesprek aan, juist over dit onderwerp. Als het delen van kennis voor iedereen loont, volgt concurrentie op zaken als kwaliteit, duurzaamheid, innovatie, efficiëntie, snelheid en beperking van overlast. Dát is in publiek belang. Zijn we klaar voor de volgende stap? We horen het graag, tot InfraTech 2023!